Kirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik Möller

Kirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik Möller

“Malme” en utställning av Henrik Möller. PLX: Kirseberg Temporära Konsthall presenterar filmer av Henrik Möller. Sedan mitten av 90-talet har Henrik Möller gjort närmare ett 80-tal filmer och medverkat på festivaler och utställningar runt om i världen… De människor som beskrivs i filmerna är sådana som de flesta av oss undviker ögonkontakt med. De som är hatade. Fantasier om det obscena och våld får ofta fritt spelrum i Möllers filmer, fantasier som vi möjligen alla har och som vi många gånger kan känna obehag och skam inför. Därför kan det vara frigörande att se filmer som ”Böghatarna”, ”Spritfesten” och ”Kaninhoran”, precis som det kan vara befriande att läsa Markis de Sade eller se en 90-tals-skräckis. Obscenitet blir ett sätt att reflektera värderingar och normer, det kan sticka i ögonen... Moral, utanförskap och värdighet blir hela tiden belyst i Henrik Möllers filmer. ********************************* Malme – an exhibition by Henrik Möller. PLX: Kirseberg Temporära Konsthall presents shorts by Henrik Möller. Since the mid 90´s Henrik Möller has made nearly 80 films and participated in festivals and exhibitions around the world. The characters described in Möllers films are the people who most of us would avoid eye contact with. The ones who are hated. Fantasies about the obscene and violence often get free reign in Möllers films. Fantasies that we all may have and that we often feel discomfort and shame towards. Therefore it can be liberating to watch films such as ”Böghatarna”, ”Spritfesten” and ”Kaninhoran”, just like it can be liberating to read Markis de Sade or to see a 90´s horror movie. Obscenity becomes a way of reflecting values and norms, it can sting the eye. Morality, exclusion and dignity are constantly illuminated in Henrik Möllers films. Kirseberg Temporary Library will be open. Opening: January 10, 5 pm – 10 pm ADULTS ONLY! After party at Mässingshornet.

Kirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik MöllerKirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik MöllerKirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik MöllerKirseberg Temporära Konsthall: "Malme" en utställning med Henrik Möller