Kirseberg Temporära Konsthall: Space is Transience

Kirseberg Temporära Konsthall: Space is Transience

PLX kulturförening öppnar temporär konsthall i Kirseberg med utställningen: “Space is Transience”. Kom och se huset!

I Japansk, traditionell, konst finns ett begrepp som särskilt utmärker sig som betydelsefullt för den Japanska estetiken, ”wabi-sabi”. Begreppet och livsåskådningen härstammar från Zen- buddhistiska sedvänjor och beskriver det ”sköna” i det övergående, icke permanenta, det flyktigt obeständiga. Resultatet av wabi-sabi i hantverk och konst kan beskrivas som en acceptans för det ofullkomliga, det asymmetriska och plötsliga som inträffar när den mänskliga handen möter materialet i en eterisk verklighet. Wabi-sabi förespråkar en själslig och materiell enkelhet gränsande till fattigdom för att frigöra potentialen i den konstnärliga handlingen. 

I Japansk, traditionell, konst finns ett begrepp som särskilt utmärker sig som betydelsefullt för den Japanska estetiken, ”wabi-sabi”. Begreppet och livsåskådningen härstammar från Zen- buddhistiska sedvänjor och beskriver det ”sköna” i det övergående, icke permanenta, det flyktigt obeständiga. Resultatet av wabi-sabi i hantverk och konst kan beskrivas som en acceptans för det ofullkomliga, det asymmetriska och plötsliga som inträffar när den mänskliga handen möter materialet i en eterisk verklighet. Wabi-sabi förespråkar en själslig och materiell enkelhet gränsande till fattigdom för att frigöra potentialen i den konstnärliga handlingen.

På ett liknande sätt med en liknande inställning verkar Kirseberg Temporära Konsthall. Vi accepterar och välkomnar att vi med en månads varsel kan bli uppsagda från våra lokaler. Vi omfamnar denna flyktighet i vår konst och vår kuratoriska praktik. 

Kirseberg Temporära Konsthall arbetar för att, i enlighet med PLXs programförklaring, främja Svenska och internationella konstnärer och konstnärsinitiativ som vill arbeta i Malmö. 

Kirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is TransienceKirseberg Temporära Konsthall: Space is Transience